051 215 720
info@harvest.ba
NASLOVNA > NASVETI > Životno osiguranje i njegove karakteristike
Životno osiguranje i njegove karakteristike

Šta Vam životno osiguranje omogućava?

Životno osiguranje osigurava isplatu ugovorene osigurane svote koja služi kao finansijska sigurnost bližnjih u nepredvidivim životnim situacijama ili se ostvaruje vlastita finansijska sigurnost u budućnosti. Životna osiguranja su ugovori koji se sklapaju na duži vremenski period, najćešće sa trajanjem od 5 do 30 godina.


Na koji način se plaća premija?

Plaćanje premije po ugovoru životnog osiguranja može biti godišnje, a može se ugovoriti i plaćanje premije u ratama (mjesečno, kvartalno, polugodišnje). Postoje i ugovori osiguranja života kod kojih se premija plaća jednokratno, odnosno odjednom za cijelo trajanje osiguranja.


U čemu je značaj životnog osiguranja?

Osnovni značaj životnog osiguranja je pokriće rizika smrti ili doživljenja osiguranika, dok se često uz ta osnovna pokrića mogu ugovoriti i dopunska. Njima se osigurava dodatna isplata za slučaj raznih nepredvidivih situacija u životu kao što su posljedice nesretnog slučaja, boravak u bolnici, troškovi operacija ili teška oboljenja. Postoji više vrsta za koja se ugovaratelj može odlučiti, zavisno o svojim potrebama u određenom trenutku života.


Najčešći oblici su:

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje života) Osiguranje života za slučaj smrti (riziko osiguranje) Osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked).


OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI I DOŽIVLJENJA

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje života, najčešći je oblik ugovora o životnom osiguranju. Ugovorena osigurana svota isplaćuje se na dan isteka osiguranja (doživljenje) ili u trenutku smrti osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja. Ugovori mješovitog osiguranja života u pravilu imaju opciju sudjelovanja u dobiti, što znači da se uz isplatu ugovorene osigurane svote dodatno isplaćuje i dobit u iznosu u kojem je ostvarena; no dobit, za razliku od ugovorene svote, nije zagarantovana ugovorom.  


OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI (RIZIKO OSIGURANJE)

Kod osiguranja života za slučaj smrti, ugovorena osigurana svota isplaćuje se u trenutku smrti osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja, te se ugovor raskida. Za riziko osiguranje ne postoji obveza isplate kada osigurana osoba doživi istek osiguranja. Karakteristike ovog osiguranja su relativno male premije za visoke osigurane svote. Riziko osiguranje često se ugovara za potrebe osiguranja kredita.


OSIGURANJE ŽIVOTA KOD KOJEG UGOVARATELJ OSIGURANJA SNOSI RIZIK ULAGANJA (UNIT-LINKED)

Osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, tzv. unit-linked osiguranje, mješovito je osiguranje života koje pokriva slučaj smrti i doživljenja, no kod kojeg je garantirana samo isplata u slučaju smrti u iznosu ugovorene svote. Svota za doživljenje koja se isplaćuje po isteku ove vrste osiguranja vezana je uz odabrani investicijski fond, te ista isključivo ovisi o prinosima fonda i vrijednosti prikupljenih udjela u fondu. Iz tog razloga, kod ove vrste osiguranja, rizik ulaganja gotovo u potpunosti snosi ugovaratelj osiguranja. Unit-linked osiguranja omogućuju viši prinos i vrijednost police po isteku osiguranja u odnosu na klasične ugovore o osiguranju života. Vrijednost ugovorene svote ovisi o rezultatima ulaganja odabranog fonda, stoga ovakav ugovor o osiguranju s jedne strane može donijeti znatno veću dobit nego klasično osiguranje života, ali nema garancije za osiguranu svotu po isteku osiguranja.

Kako vam lični finansijski savjetnici iz Harvesta mogu pomoći?
BOGATIM ISKUSTVIMA
Imamo već preko 60.000 zadovoljnih klijenata.
POTPUNOM OBJEKTIVNOŠĆU
Vaše zadovoljstvo nam je uvijek na prvom mjestu!
VRHUNSKIM TIMOM
Više od 20 licenciranih i pouzdanih finansijskih stručnjaka.
INDIVIDUALNIM PRISTUPOM
Odani smo najvišim etičkim standardima!
Provjerite kako vam možemo pomoći da uredite lične i poslovne finansije!
Kontaktirajte nas i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.