Uslovi korišćenja

Dobrodošli na sajtu Harvest d.o.o.! Sajt je postavljen radi obavještavanja šire javnosti o preduzeću i njegovim uslugama. Molimo vas da prilikom obilaska našeg sajta uvažavate niže navedene uslove.

Pregledom sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima te ih u cijelosti prihvatate.

Informacije

Vlasnik sajta će pažljivo obezbijediti tačnost i ažurnost podataka i zadržava pravo promjena i/ili njegove dopune bez prethodnog obavještavanja te ne preuzima nikakvu odgovornost za njegovu obnovu.

Zaštitni znak

Svi znaci na sajtu su zaštićeni ukoliko vlasnik sajta ne odluči drugačije. To uključuje i sve vlasnikove logotipove (logotipove izrade i korporativne logotipove) i znakove. Upotreba znakova je dozvoljena uz prethodnu dozvolu vlasnika sajta

Ograničenja odgovornosti

Sve poruke, slike i ostali sadržaji koji su prikazani na sajtu izabrao je i izradio vlasnik sajta te su isključivo informativnog karaktera. Uprkos njihovom informativnom karakteru vlasnik, u slučaju njihovog korišćenja na poslovnom nivou, ne odgovara za detalje i tačnost navedenih podataka.

Pored neposredno prouzrokovane štete, koja bi proistekla iz vlasnikovog namjernog zavođenja ili koja bi nastala zbog nehata vlasnika, vlasnik ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi ovog sajta ne odgovara za ikakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu koja bi nastala zbog nerazumijevanja načina obilaska sadržaja sajta.

Intelektualna svojinska prava sajta, uključujući patente, znakove i autorska prava, su zaštićena. Ništa ne smije biti iskorišćeno ili prikazano na bilo koji drugi način bez prethodne dozvole vlasnika sajta.

Sajt takođe sadrži informacije trećih lica i linkove sa sajtovima trećih lica. S obzirom što preduzeće Harvest, d.o.o. ne poznaje sadržaj informacija koje se nalaze na sajtu trećih lica, samim tim ne preuzima bilo kakvu odgovornost za informacije navedene na istima.

Osiguranje posebnosti

Na sajtu skupljamo kontaktne informacije i neke lične podatke o posjetiocima koji žele da dođu do informacija i u tu svrhu kontaktuju preduzeće Harvest, d.o.o.

Isključivu odgovornost za vjerodostojnost ličnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetioci sajta. Kontaktne informacije koristimo za uspostavljanje kontakta sa posjetiocima sajta kad je to potrebno ili ako posjetilac sajta to sam želi.

Lične podatke i kontaktne informacije ne koristimo u druge svrhe te ih ne otkrivamo trećim licima.

Vašu IP-adresu bismo koristili radi otklanjanja teškoća sa operaterom i uređenja sajta.

Naš sajt sadrži i linkove sa sajtovima trećih lica. Harvest, d.o.o. ne preuzima odgovornost za uvažavanje posebnosti i sadržaj tih sajtova.